ANBI


Stichting Maaspodium / Filmcafé Grave is sinds 1 januari 2023 door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI. Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn.

Een betrokken gemeenschap begint bij ontmoeting, oog hebben voor de ander en het delen van perspectieven zoals verwoord in onze missie en visie. Stichting Maas Podium faciliteert daarom in een cultureel podium, waarin verhalen van ver en dichtbij toegankelijk worden. De stichting gelooft dat educatie, verbeelding, amusement en verbinding samengaan. Een plek waarin een inclusieve, betrokken, levendige en nieuwsgierige samenleving weerspiegeld wordt.

Doelstelling
Ze tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van voorstellingen, festivals en evenementen en ook kan de stichting bemiddelen en adviseren bij het contracteren van films, muziek- en theatergroepen voor derden (uit de oprichtingsakte, notarieel vastgelegd dd. 01-05-1990 te Grave). De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt geheel gerund door gedreven vrijwilligers die hart hebben voor cultuur en de mens.

Hoofdlijnen beleidsplan
Naast het Filmcafé biedt Maas Podium ruimte voor lokale cultureel-maatschappelijke activiteiten, waarin ontmoeting, verbinding en verdieping centraal staat. Zo kunnen er (school)musicals worden opgevoerd, try-outs, (kinder)voorstellingen, lezingen over maatschappelijke thema's en meet-ups. Door het jaar heen worden er volledig verzorgde specials georganiseerd, waarin bij naast een film, voorstelling of andersoortige culturele vertoning een buffet en muziek worden aangeboden. Zo realiseren we kruisbestuiving vanuit verschillende culturele hoeken en wordt Maas Podium dé culturele hotspot in de regio.

Beloningsbeleid
De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. In incidentele gevallen kan de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding ontvangen conform de voorwaarden van de belastingdienst.


Belastingvoordeel

Eenmalige gift
Mag u een gift naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling) aftrekken? Ja, dat mag. Zie belastingdienst 'gift- aftrekken'
Wist u dat u extra aftrek krijgt bij een gift aan een culturele ANBI? Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.
De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften. Houd wel rekening met de drempel en de maxima die gelden. Voor alle details kijk op de website van de belasting dienst 'hoeveel aftrek krijgt u'.

Periodieke gift
U kunt eenvoudig uw gift vastleggen. Zie belastingsite 'overeenkomst gift'. U kunt het formulier thuis zelf invullen en naar ons opsturen. U krijgt een getekend exemplaar terug welke u kunt gebruiken voor uw eigen administratie.

Kies je ervoor dat belastingvoordeel óók te doneren - geheel of gedeeltelijk - dan help je het Filmcafé Grave nóg meer, terwijl je netto hetzelfde betaalt.