Contact


Een betrokken gemeenschap begint bij ontmoeting, oog hebben voor de ander en het delen van perspectieven. Stichting Maas Podium faciliteert daarom in een cultureel podium, waarin verhalen van ver en dichtbij toegankelijk worden. De stichting gelooft dat educatie, verbeelding, amusement en verbinding samengaan. Een plek waarin een inclusieve, betrokken, levendige en nieuwsgierige samenleving weerspiegeld wordt.

Doelstelling
Ze tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van voorstellingen, festivals en evenementen en ook kan de stichting bemiddelen en adviseren bij het contracteren van films, muziek- en theatergroepen voor derden (uit de oprichtingsakte, notarieel vastgelegd dd. 01-05-1990 te Grave). De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt geheel gerund door gedreven vrijwilligers die hart hebben voor cultuur en de mens.

Hoofdlijnen beleidsplan
Naast het Filmcafé biedt Maas Podium ruimte voor lokale cultureel-maatschappelijke activiteiten, waarin ontmoeting, verbinding en verdieping centraal staat. Zo kunnen er (school)musicals worden opgevoerd, try-outs, (kinder)voorstellingen, lezingen over maatschappelijke thema's en meet-ups. Door het jaar heen worden er volledig verzorgde specials georganiseerd, waarin bij naast een film, voorstelling of andersoortige culturele vertoning een buffet en muziek worden aangeboden. Zo realiseren we kruisbestuiving vanuit verschillende culturele hoeken en wordt Maas Podium dé culturele hotspot in de regio.

Voor meer informatie of reserveringen kun je contact opnemen met het bestuur via: info@filmcafegrave.nl


Statutaire naam:
Stichting Maas Podium

Postadres
Postbus 83
5360 AB Grave

Bezoekadres (Generaal de Bons kazerne)
Maximiliaan de Manstraat 2
5363 VN Velp NB
Klik hier voor de route.

Telefoon
06 53149906
06 46424650

E-mail
info@filmcafegrave.nl
info@maaspodiumgrave.nl

KvK
41084157

Bank:
NL17 INGB 000 652 87 84

RSIN of fiscaal nummer:
006523638