Stichting Maas PodiumFilmcafé Grave is een project van stichting Maas Podium. De stichting werd in 1990 opgericht door een aantal lokale cultuuraanjagers van betekenis, met als doel film-, theater- en muziekvoorstellingen met een amusements- en cultureel karakter in de ruime zin van het woord te verbreiden, te bevorderen en te organiseren.

Op initiatief van de Adviesgroep Kunst en Cultuur van de toenmalige gemeente Grave, werd in 2006 Filmcafé Grave aan het culturele landschap toegevoegd en bestuurlijk ondergebracht in de stichting Maas Podium. De eerste jaren werden films vertoond in het historische Palazzo Theater in de Graafse Maasstraat. Helaas kwam daaraan onverwacht een einde door een verwoestende brand in de Koningsnacht van 26 op 27 april 2015.


Een aantal jaren volgde, waarin naarstig werd gezocht naar een nieuwe locatie. Die werd uiteindelijk gevonden in de voormalige Generaal de Bons Kazerne in Velp. Met de film- en theaterzaal op deze locatie werd het mogelijk om de doelstelling van stichting Maas Podium ten volle tot uitvoering te brengen, in de vorm van film, theater, muziek, zang, lezingen en wat dies meer zij, gecompleteerd met een gemoedelijke horecafaciliteit.

Stichting Maas Podium is een stichting zonder winstoogmerk met een vijfkoppig bestuur. Alle activiteiten van de stichting worden belangeloos uitgevoerd door vrijwilligers.